درحال بار گذاری
img-bg

سرویسی حرفه ای تکنولوژی برای آرامشهاست لینوکس

بهترین پلن را انتخاب کنیدپلن های استثنائی میزبانی وب ، بدون هزینه های پنهان
پلن شماره 1 دیتاسنتر هتزنر آلمان
50,000 تومان/سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • هارد دیسک 250 مگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تعداد دامنه نامحدود
سفارش آنلاین
پلن شماره 2 دیتاسنتر هتزنر آلمان
75,000 تومان/سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • هارد دیسک 500 مگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تعداد دامنه نامحدود
سفارش آنلاین
پلن شماره 3 دیتاسنتر هتزنر آلمان
120,000 تومان/سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • هارد دیسک 1000 مگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تعداد دامنه نامحدود
سفارش آنلاین
پلن شماره 4 دیتاسنتر هتزنر آلمان
170,000 تومان/سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • هارد دیسک 2000 مگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تعداد دامنه نامحدود
سفارش آنلاین
پلن شماره 5 دیتاسنتر هتزنر آلمان
210,000 تومان/سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • هارد دیسک 5000 مگابایت
 • دیتابیس نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تعداد دامنه نامحدود
سفارش آنلاین
پلن شماره 6 دیتاسنتر هتزنر آلمان
350,000 تومان/سالانه
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • هارد دیسک نامحدود
 • دیتابیس نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تعداد دامنه نامحدود
سفارش آنلاین